Ook veel ouderen gebruiken smartphone als wekker

Ook veel ouderen gebruiken smartphone als wekker

Ruim de helft van de Nederlanders gebruikt zijn mobiele telefoon als wekker. Dat blijkt uit ons onderzoek onder bijna 1100 personen in het kader van de Internationale Dag van de Slaap. Het gebruik van de smartphone als wekker is met name populair bij jongeren, maar ook veel ouderen blijken dagelijks wakker te worden van hun mobiele telefoon.

graph_1
Grafiek: welke wekker gebruik je?

Wekkerradio

In de categorie 46-65 jaar is de radio op het nachtkastje met ruim 41% nog nipt het populairste wekmiddel, maar de mobiele telefoon is met bijna 40% hard op weg de plaats van de wekkerradio in te gaan nemen. In de leeftijdscategorie 18-30 jaar geeft bijna 80% aan de telefoon als wekker te gebruiken, in de categorie 31-45 is dat bijna 55%. Het gebruik van een traditionele wekker sterft langzaam uit. Slechts 13% wordt nog dagelijks wakker van een dergelijke wekker. Ruim 16% van de ondervraagden geeft zelfs aan geen wekker nodig te hebben en wordt wakker van zijn biologische klok.

Wie snoozet, verslaapt!

Een ander opvallend resultaat uit het onderzoek is dat aangetoond wordt dat snoozen verslaapgevoelig is. Van de ondervraagden die aangaven drie keer te snoozen heeft bijna de helft zich afgelopen maand minstens één keer verslapen. Ter vergelijk: van de niet-snoozers versliep nog geen 10% zich. Dit is waarschijnlijk ook de reden dat meer dan de helft van de Nederlanders de wekker direct uit zet. Verslapen blijkt daarbij een kwaaltje voor jongeren. In de categorie 18-30 heeft 28% zich de afgelopen maand minstens één keer verslapen, in de twee andere leeftijdscategorieën is dit respectievelijk 12,8 en 11%.

Schadelijke straling

Of de straling van mobiele telefoons daadwerkelijk schadelijk voor de gezondheid is, daar zijn de geleerden het nog niet over eens. Feit is dat de Nederlander zich ervan bewust is dat het schadelijk kán zijn. Ruim 75% van de ondervraagden geeft aan de gevaren te kennen. Dat wil niet zeggen dat zij al maatregelen nemen. Bijna de helft van deze groep gebruikt zijn mobiele telefoon toch gewoon als wekker op of naast zijn bed.

Bij de ondervraagden die geen mobiele telefoon gebruiken als wekker, geeft 14% aan een keuze op basis van eventuele schadelijke straling te maken. Opvallend daarbij is het verschil in leeftijdsgroepen: van de jongeren zegt 17% rekening te houden met deze straling, bij de ouderen is dit nog geen 10%. Andere redenen om geen mobiele telefoon als wekker te gebruiken zijn dat andere wekkers als handiger worden ervaren en dat ze met rust gelaten willen worden in de nacht.

Internationale Dag van de Slaap

Het onderzoek werd gehouden in verband met de Internationale Dag van de Slaap (World Sleep Day), vandaag vrijdag 18 maart. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor het belang van slapen. Het onderzoek is uitgevoerd door het gerenommeerde onderzoeksbureau Novio Research, dat gespecialiseerd is in dataverzameling en communicatie-onderzoek. Aan het onderzoek namen 1095 Nederlanders deel, verdeeld over 544 mannen en 551 vrouwen.

Vorig artikel
Volgend artikel
Split-topper hoeslakens