Dromen blinden eigenlijk ook?

Dromen blinden eigenlijk ook?

Dromen blinden eigenlijk ook?

Algemeen wordt aangenomen dat we dromen om de indrukken en ervaringen van de afgelopen dag te verwerken. Maar hoe werkt dit dan bij mensen die blind zijn? Dromen blinden ook en hoe verwerken zij hun ervaringen? Een interessante vraag waar we even dieper in zijn gedoken.

Visueel

Uit verschillende onderzoeken die men heeft gedaan is gebleken dat blinden wel degelijk dromen, alleen zijn deze dromen inhoudelijk anders dan bij mensen die wel kunnen zien. Blinden dromen meer met hun andere zintuigen en beleven in hun dromen dan ook smaken, geuren, geluiden en tastzin. Bij mensen die niet blind zijn, is tijdens het dromen vooral het hersengedeelte dat met visuele waarnemingen te maken heeft actief. In onze REM-slaap bewegen onze ogen dan ook heen en weer, een teken dat we beelden zien in onze dromen. Bij mensen die blind zijn, zijn de andere hersengedeelten veel actiever.

Leeftijd

Doorslaggevend voor de vraag hoe een blinde droomt, is echter de leeftijd. Iemand die blind is geboren zal nooit in beelden dromen. De hersenen hebben nooit beelden gezien en kunnen deze dus ook niet in dromen beleven. Is een kind tussen zijn vijfde en zevende levensjaar blind geworden, dan kan deze in theorie wel in beelden zien, maar deze eigenschap is zwak en kortdurend. De kans is dan ook groot dat het vermogen om in beelden te dromen later verdwijnt. Iemand die pas na zijn zevende blind is geworden, zal wél de rest van zijn leven in beelden kunnen dromen, al neemt de scherpte van die beelden in de loop van de tijd af.

Voorstellingsvermogen

Dat iemand die blind geboren is niet in beelden droomt, betekent echter niet dat hij dat ook echt niet kán. Het voorstellingsvermogen kan dit namelijk wel. Leer je een blind iemand bijvoorbeeld hoe je een cirkel op papier tekent, dan kan hij zich dit beeld wel voorstellen. En dat betekent dat de hersenen dit beeld kunnen oproepen en vervolgens in een droom kunnen verwerken. De mogelijkheden om visueel te dromen zijn er dus wel, maar zijn erg beperkt. Het is dan ook waarschijnlijker dat een blinde vooral in geuren, geluiden en gevoelens droomt – in feite hetzelfde als de ervaringen die hij overdag heeft.

Dromen gaat zo automatisch dat we er eigenlijk niet bij stil staan. Doe je dat wel, dan kan dat wel degelijk interessante inzichten opleveren.

Bewaren

Vorig artikel
Volgend artikel
Zomerdekbedden - Informatie, advies en aanbod